درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبي
 

عدد پی نسبت محیط دایره بر قطر آن است. با استفاده از یک لیوان ، متر پارچه ای ، خط کش ،خودکار و کاغذ می توانیم عدد پی را بدست آوریم. به این صورت که نخست محیط دهانه ی لیوان را با متر پارجه ای اندازه گرفته و سپس قطر دهانه ی لیوان را که آنرا روی کاغذ رسم کرده ایم با ترسیم دو وتر غیر موازی برای دایره پیدا کرده و نسبت مورد اشاره را می نویسیم به این ترتیب مقدار تقریبی عدد پی بسته به دقت عمل ما بدست می آید.
ن : امیر محمد سرحدی
ت : جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱
 
آرشیو مطالب
امكانات جانبي